TELE PHOTO KAMERA, Blitz, Objektiv, NEU/OVP! Analog/ Film ISO